EXPOZIŢIE FOTO: COPII ÎN II

cop24

Sânzienele/ Dragaica 

Luni, 26 iunie 2017, ora 17:00, la librăria Semn de Carte din Reşiţa, str. Libertăţii 13, va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografie COPII ÎN II. Parte a evenimentului TIMP ŞI CONTRATIMP ÎN IDENTITATEA BANATULUI DE MUNTE/ PRESA CĂRĂŞANĂ PROMOVEAZĂ IA desfăşurat în Centrul Civic al municipiului Reşiţa miercuri, 14 iunie 2017, expoziţia va aduce pe simeze fotografii realizate de: Cristina ARDELEANU, Corina BOUDA, Raluca GÂRBAN, Bujorel PURICE, Vali MARIN, Petre DALEA, Matei MIRCIOANE, Vlad-Elian şi Lucian DUCA. La fel ca anii trecuţi, îmbrăcaţi în camaşi populare, vom împleti cununi de sânziene. Din  respect faţă de moşii şi strămoşii noştri vom duce tradiţia mai departe, împărtăşind-o copiilor şi nepoţilor, dându-le rădăcini. Vom împleti cununi din flori culese în noaptea de sânziene şi vom invoca dragostea aşa cum frumos cita, în 2015, Adriana Telescu: “Sânzâiene în cununi,/ Obiceiu-i gin străbuni,/ Fecele-n mănunchi li leagă/ Cunună, cunună dragă!”…./ Sânziene flori ge vară/ Ge leac bun în prag de sară,/ Gesleagă blăstămiile/ Și leagă dragostiile! (Ileana Cornelia Neaga).

Invitate special: Ada D. CRUCEANU,  Angelica HERAC şi PRESA CĂRĂŞANĂ

_______________________________________________

 Libraria „Semn de Carte”
Resita 320051 – Libertatii 13/Timis 1, Jud. Caras-Severin
Telefon/Fax: +40-355-88.17.33;
E-mail: semndecarte@metarsis.ro
 WEB: www.semndecarte.metarsis.ro

Gabriela Șerban: Colocviile revistei ”Reflex”, prilej de frumoasă împletire a artelor

În perioada 14 – 17 iunie 2017, la Băile Herculane s-au desfășurat tradiționalele Colocvii ale prestigioasei reviste ”Reflex”, revistă de artă, cultură și civilizație, editată de 17 ani de Consiliul Județean Caraș-Severin și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în coordonarea magistrală a poetului Octavian Doclin și a criticului de artă și literatură Ada D. Cruceanu.

Aflate la cea de-a XVII-a ediție, Colocviile revistei ”Reflex” și-au propus, și de această dată, teme complexe, incitante și deosebit de interesante, iar invitații au fost dintre cei mai însemnați oameni de cultură ai vremii, alese personalități ale artei contemporane. Astfel, cea de-a XVII-a ediție a Colocviilor ”Reflex” s-a desfășurat sub genericul: ”Pictură. Poezie. Sculptură”.

Primirea și prezentarea invitaților au intrat, și la această ediție, în atribuțiile redactorului șef al revistei ”Reflex”, poetul Octavian Doclin, moderatorul întregului eveniment, amfitrionul colocviilor.

Pe parcursul celor trei zile au fost prezentate numeroase cărți și reviste, au fost prezentați scriitori și autori de cărți și publicații, importanți editori și oameni de cultură din țară și străinătate.

Cea dintâi seară a fost dedicată scriitorilor și editorilor, prezentărilor de cărți și autori, revistelor și publicațiilor de cultură. Au luat cuvântul și au prezentat cărți și reviste scriitorii: Octavian Doclin (Reșița), Lucian Alexiu (Timișoara), Maria Nițu (Timișoara), Cornel Ungureanu (Timișoara), Ion Cocora (București), Dana Pocea Cocora (București), Bata Marianov (București), Toma George Maiorescu (București), Ioan Deșidan (Cluj-Napoca), Ioan Matiuț (Arad), Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu), Nicolae Sârbu (Reșița), Costel Simedrea (Reșița), Pavel Șușară (București), Sabin Păutza (Reșița), Dorina Sgaverdia (Reșița), Mariana Pândaru (Deva), Paulina Popa (Deva), Virgil Diaconu (Pitești), Dumitru Augustin  Doman(Pitești),  Simion Dănilă (Belinț), Laurian Lodoabă (Lugoj), Gheorghe Jurma (Reșița), Gabriela Șerban (Bocșa), Angelica Herac (Reșița), Nina Ceranu (Timișoara), Victoria Milescu (București) și Constantin Novăcescu.

Gabriela Șerban … articolul întreg

Expoziţie de sculptură în lemn

cop

“Sculptura este arta inteligenţei” Pablo Picasso

Marți, 20 iunie 2017, librăria Semn de Carte din Reșița a găzduit vernisajul expoziției de sculptură în lemn cu exponate executate de membri ai cercului de sculptură ”Jacob Neubauer”. Reprezentant de seamă al etniei germane din Banatul Montan, polisportiv și artist, Jacob Neubauer (1922- 2001) a fost fondator al cercului de sculptură în lemn de pe lângă Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, cerc preluat, după decesul inițiatorului, în 2001, de discipolul său- George Molin. Din anul 2007, în semn de respect, cercul poartă numele ”Jacob Neubauer” și, în fiecare marți, adună la sediul FDG CS din str. Oituzului, într-o componență eterogenă, creativi dornici să împărtășescă valori artistice. Evenimentul a fost parte integrantă din ”Luna iunie- luna expozițiilor. Ediția a X-a”, serie de manifestări organizate de Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților și Forumul Democratic al Germanilor, două organizații extrem de prezente pe eșichierul cultural și social al Reșiței, al Caraș-Severinului, al României și, nu în ultimul rând, al Europei, prin membri și prin promoterul cultural de excepție- Erwin Josef ȚIGLA, președinte al FDG CS. ”Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru că suntem aici, împreună, sub bolta viței de vie, într-o primă manifestare 2017, în curtea atât de primitoare a librăriei Semn de Carte și îi mulțumesc lui George Molin pentru munca sa asiduă. Și mai mulțumesc tuturor celor care participă nu numai la cercul de sculptură ci și la celelalte cercuri de pe lângă Forum” a spus, printre altele, Josef Erwin ȚIGLA. Mulțumind, la rându-i, George MOLIN a mărturist originea sa sănătoasă și dragostea sa pentru Ticvani, loc ales, care a dat României un sculptor de seamă, pe faimosul Romul Ladea. A recunoscut, emoționant, că a lăsat coarnele plugului și coasa pentru a fi prezent la Semn de Carte și că, după vernisaj, se va întoarce pe plaiuri natale, acolo unde trăiește din plin și de unde aduce lemnul pe care discipolii săi de azi îl sculptează cu migală.

(citeste mai mult…)

______________________________________________

 Libraria „Semn de Carte”
Resita 320051 – Libertatii 13/Timis 1, Jud. Caras-Severin
Telefon/Fax: +40-355-88.17.33;
E-mail: semndecarte@metarsis.ro
 WEB: www.semndecarte.metarsis.ro

Sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de existență sub genericul: MUNCĂ, DĂRUIRE, ECHILIBRU

Deși era o zi mohorâtă de iunie, cu picuri mărunți de ploaie, în orașul de pe Cerna – Hunedoara, mai exact la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, predomina soarele bucuriei, dar și a unor emoții firești, prilejuite de sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de existență a acestei unități de învățământ, deținătoare de trei ori a titlului de ȘCOALĂ EUROPEANĂ. 2017-06-10_2304402017-06-10_230505

După vizitarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și atelierelor, pentru un scurt istoric al locului, am cerut amănunte de la prof. MARIA CRISTEA în calitatea acesteia de director (foto 1): „La 1 septembrie 1977, sub patronajul I.C.S.H. a luat ființă Liceul industrial nr. 3 cu un număr de 4 clase învățământ de zi: 2 clase a IX-a cu profil tehnic, domeniile construcții și mecanică și 2 clase a XI-a cu specializările structuri și instalații în construcții.

De-a lungul celor 40 de ani de existență am fost recunoscuți sub titulaturile de: Grup Școlar de Construcții Metalurgice, Grup Școlar de Telecomunicații și Lucrări Publice, Liceul Tehnologic Hunedoara, iar din 01.01.2013 am devenit Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara. Pe parcursul anilor și ca urmare a reorientării pieței forței de muncă din Hunedoara spre alte domenii,

liceul și-a diversificat oferta școlară cu specializări în domeniile: telecomunicații, construcții și lucrări publice, electric, electromecanică, mecanică, poștă, comerț și protecția mediului, pe diferite niveluri de învățământ: zi, seral, frecvență redusă, școală profesională, postliceală și școală de maiștri. Astfel că în prezent liceul funcționează cu 30 de clase, dintre care 5 de școală profesională,în parteneriat cu companii mari din Hunedoara: SC DAR DRAEXLMAIER SRL, SC ASSA ABLOY SRL, SC RECOM SID SA, SC MACON SRL. Calificările dobândite prin învățământul profesional: electromecanic, sudor, sculer-matrițer, lăcătuș-mecanic, fierar betonist, frizer-coafor, le oferă elevilor șansa de a-și forma competențele profesionale cerute pe piața muncii, în condiții reale, la locul de muncă și de a se angaja la finalizarea studiilor în domeniul de calificare.” 

Prezentă la discuția noastră, prof. IOANA MANUELLA TODOR, director adjunct (foto 2),a adăugat: „Pregătirea profesională temeinică a absolvenților, demonstrată de rezultatele deosebite obținute de elevi la olimpiadele de discipline tehnice, concursurile pe meserii sau alte concursuri școlare, se datorează și muncii susținute a corpului profesoral compus din 42 de cadre de cultură generală și de specialitate. Orele se desfășoară în săli de clasă și laboratoare, iar regătirea practică la agenții economici cu care liceul are încheiate contracte de parteneriat și în atelierele școală.

Începând din anul 2005 până în prezent, aproximativ 200 de elevi și peste 25 de profesori din școală au participat la 13 proiecte europene Comenius, Leonardo și Erasmus+. Gradul mare de implicare în aceste proiecte europene a conferit școlii noastre 3 titluri de Școală Europeană: 2007, 2010, 2013. 

Prin calificările oferite de Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, considerăm că aducem o reală contribuție la dezvoltarea societății din localitate și regiune, formând tineri bine pregătiți profesional, adaptați la cerințele actuale ale pieței muncii.” 

La festivitatea finalizată la hotelul Maier, în prezența unui numeros auditoriu, nu au lipsit alocuțiunile, înmânarea de diplome, un moment cultural-artistic și desigur o gustare, o cafea și un suc. 

Întreaga manifestare, a confirmat, după cum susținea dr. ing. JEANE MAGAON, fost elev al liceului, sentimentul statornic și sublim care a însuflețit atâtea generații de tineri care pe parcurs s-au dovedit ei înșiși, constituind un creuzet în care se regăsesc simțăminte, aspirații și împlinirea personalității, o realitate consistentă pe fondul luminii iscată de arcul voltaic al tinereții.

 

Ioan Vlad 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Foto C. Voina

TIMP și CONTRATIMP în identitatea Banatului de Munte

Banner web +Presa cărăşană promovează ia și brâul bănăţean, ediția a V-a

Miercuri, 14 iunie 2017, orele 18:00, în Centrul Civic al municipiului Reşiţa, IA ROMÂNEASCĂ şi BRÂUL BĂNĂŢEAN- repere definitorii ale identităţiia noastre naţionale – vor fi puse în valoare printr-un eveniment cultural puternic mediatizat de presa cărăşană, ajuns la cea de-a V-a ediție.

AFIS ie 2017webPornit în anul 2013 din iniţiativa a doi jurnalişti reşiţeni, soţii Paula şi Vasile Neamţu sub genericul PRESA CĂRĂȘANĂ PROMOVEAZĂ IA evenimentul a fost unul de impact, întreaga presă cărăşană mediatizând unul dintre reperele româneşti definitoriu peste TIMP. Din anul 2014 Societatea pentru Cultură Metarsis –activități și servicii de cultură urbană și artă contemporană  a îmbrățișat ideea și, la solicitarea celor doi soţi s-a alăturat logistic în organizarea manifestărilor. Tot de atunci iilor și cămășilor românești li s-a adăugat CONTRATIMPUL brâului bănăţean, joc din patrimoniul imaterial al Banatului de Munte pe care Eftimie Murgu îl definea plastic: “sar în şir toţi deodată, astfel încât al treilea pas să ţină ritmul”.

IA și BRÂUL BĂNĂȚEAN, transpuse ca TIMP și CONTRATIMP în identitatea Banatului de Munte ne vor aduna, împreună, miercuri, 14 iunie 2017, orele 17:30, în curtea Universității EFTIMIE MURGU din Reșița. Ne vom prinde cocarde tricolore în piept mărturisind dragostea pentru această țară atât de frumoasă, leagăn de DOINĂ și plai de poveste. Vom porni, la orele 18:00, spre CENTRUL CIVIC REȘIȚA  unde ne vom prinde, “cu fală”, într-un brâu bănăţean, în semn de respect faţă de valorile naţionale, întru cinstirea moșilor și a  strămoşilor noştri.

Pentru că toate DORURILE nostre sunt eternizate în IA românească şi toata FALA BĂNĂȚEANĂ este articulată în melodiile cântate pe “timp” şi jucate pe “contratimp” într-o relaţie desăvârşită între muzicanţi şi dansatori.

Veniţi îmbrăcaţi în ii sau cămăși populare să mărturisim demnitatea românească şi să arătăm lumii întregi că suntem BĂNĂȚENI, că suntem ROMÂNI.

“Natura omului se cuprinde în suflet şi în trup.” Paul Iorgovici

Organizator: METARSIS- activități și servicii de cultură urbană și artă contemporană

Parteneri: Consiliul Judeţean Caraș-Severin şi Primăria Reşiţa

Parteneri culturali: Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Ansamblul BÂRZAVA

Parteneri media: PRESA CĂRĂȘANĂ

Gabriela Șerban: Școală și bibliotecă, educație și cultură

Cunoaștem cu toții importanța bibliotecii în educația tinerilor și relația esențială dintre școală și bibliotecă, precum și multiplele aspecte și efecte ale acesteia. Nu poate fi concepută activitatea elevilor, a studenților și a cadrelor didactice fără apelul permanent la carte și la bibliotecă.

Pornind de la acest argument, Biblioteca Orășenească ”Tata Oancea” din Bocșa a fost introdusă în ”circuitul” cultural-educativ organizat de instituțiile școlare din zona Bocșa cu prilejul desfășurării proiectului ”Școala altfel”. Elevi însoțiți de cadre didactice și-au manifestat dorința de a vizita biblioteca, de a răsfoi și lectura pagini din volumele preferate, de ”a se pierde” printre rafturile ticsite de cărți, spre mirarea celor mai mici dintre vizitatori.

O astfel de vizită a avut loc miercuri, 7 iunie 2017, când un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale din Tirol, însoțiți de dna.prof. Doriana Buzneanu, au trecut pragul bibliotecii bocșene și s-au minunat, la propriu, de mulțimea de cărți. Evident, au fost căutați scriitori cunoscuți – Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri – , precum și poeți dialectali precum Tata Oancea.

Nu au trecut neobservate tablourile artiștilor plastici Viorel Coțoiu și Nicolae Potocean, iar expoziția de icoane vechi, organizată de Centrul pastoral-misionar Bocșa, intitulată ”Icoana – fereastră spre cer”, a fost deosebit de admirată, constituind o noutate.

La final s-au oferit și daruri: copiii au confecționat pentru această întâlnire semne de carte pe care le-au dăruit bibliotecii, iar gazedele au oferit revista ”Bocșa culturală”, insistând pe lectură, de pe orice suport, dar, mai ales, de pe cel tradițional – Cartea.

 

Julius Meier-Graefe, la 150 de ani de la naștere

Să ne aducem aminte de personalităţi care au văzut lumina zilei la Reşiţa:

Julius Meier-Graefe, la 150 de ani de la naștere

 

Una dintre misiunile culturale însuşite de către Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi de către Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa este cea de a reaminti iubitorilor de cultură şi spiritualitate personalităţile care s-au născut sau au trăit pe meleagurile Banatului Montan, numele lor fiind trecute în cartea de aur a acestui spaţiu de interferenţe culturale.

De data aceasta să ne aducem aminte de o personalitate aproape uitată în Banatul Montan, dar care s-a născut la Reşiţa. Câteva date biografice despre cel comemorat:2017.06.10. - JULIUS MEIER-GRAEFE - 150. GEBURTSTAG - PLIC

 

Julius Meier-Graefe

 

Julius Meier-Graefe s-a născut la Reşiţa, la 10 iunie 1867. Mama lui a murit imediat după naşterea sa şi a fost înmormântată în cimitirul german din cartierul Muncitoresc. Tatăl său, inginerul Eduard Meier, a fost pentru o perioadă angajat la uzinele reşiţene. După studii inginereşti la München, Julius Meier-Graefe a urmat, după plecarea sa la Berlin în anul 1890, studii de istorie şi istorie a artelor plastice.

Prima sa lucrare de critică de artă, redactată în anul 1894, se referă la Edvard Munch. În anul 1895 avea să devină unul dintre întemeietorii revistei „Pan“, din a cărei redacţie s-a retras după un an. Apoi, trăind mai ales la Paris, Julius Meier-Graefe s-a transformat într-unul dintre cei mai buni cunoscători ai picturii franceze din secolul al XIX-lea. În scrierea sa în trei volume (apărute: 1904, 1914 – 1924) „Istoria dezvoltării artei moderne“, i-a consacrat impresionismului francez un loc aparte. Această lucrare precum şi „Cazul Böcklin“ (1905) i-a adus reproşul că ar fi polemizat la adresa artei germane. Julius Meier-Graefe a scris monografii importante despre mulţi artişti plastici, printre care Paul Cézanne şi Vincent van Gogh. Cu pana ascuţită şi limbă ageră, el a scris şi publicat multe materiale despre arta plastică contemporană lui.

Este cunoscut ca unul dintre importanţii antemergători ai impresionismului. Istoricul de artă plastică şi scriitorul Julius Meier-Graefe a murit la 5 iunie 1935, în Vevey, Elveţia.

 Anul acesta, Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa va marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Julius Meier-Graefe printr-un plic filatelic ocazional şi o ştampilă adecvată.

Constantin Gruescu sărbătorit!

Luni, 22 aprilie, Constantin Gruescu din Ocna de Fier, a primit oaspeți în Casa Binelui. Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin împreună cu Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților din Reșița l-au sărbătorit cu prilejul onomasticii pe cel care a pus în urmă cu mulți ani bazele primului muzeu privat de mineralogie estetică din România, printr-un grup de dansatori ai formației de dansuri populare germane „Enzian = Gențiana” – coordonatori: Marianne și Nelu Florea. Artiștii amatori au organizat un scurt program artistic dedicat sărbătoritului, după care au vizitat „Casa Binelui”, cum i se spune de către toți unicatului muzeal caraș-severinean. Din delegația reșițeană au făcut parte printre alții Erwin Josef Țigla, redactorul Gerhard Chwoika și pictorul Gustav Hlinka.

Lui Constantin Gruescu i-a fost înmânată din partea vizitatorilor o diplomă in honorem pentru întreaga sa activitate în slujba binelui.

Această prezentare necesită JavaScript.