-ACTIVITĂȚI ÎN INTERESUL COMUNITĂȚII LOCALE

(Dialog cu CORNEL GUȚU director executiv Poliția Locală Hunedoara)

 

– Cum vedeți implicarea Poliției Locale în viața cotidiană a orașului de pe Cerna?

– Cetățenii municipiului Hunedoara trebuie să știe și să fie convinși de faptul că scopul pentru care această structură de ordine publică a luat ființă este acela de a-și deservi cât mai bine membrii comunității. În acest context, putem afirma că activitățile Poliției Locale Hunedoara sunt desfășurate în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii și a actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației noastre locale (primarul municipiului Hunedoara și Consiliul Local Hunedoara).

– Pe acest fond, spuneți-mi este grea funcția de director executiv?

Da, această funcție este grea, dar satisfacțiile pe care le poți avea la conducerea acestei structuri de ordine publică, sunt în principal, de natură morală. Să știți că atunci când un cetățean îți mulțumește că, prin modul în care ai intervenit ori prin măsurile pe care le-ai dispus, ordinea publică a fost reinstaurată, satisfacția lucrului bine făcut, este singura care îți dă puterea de a continua.

– Din „fotoliul” ce-l dețineți, cum apreciați activitatea și rezultatele muncii subalternilor?

Problemele cu care ne confruntăm cel mai frecvent sunt cele de natura nerespectării normelor de conviețuire socială și cele din domeniul rutier. Perioada prin care întreaga societate trece în acești ani, graba cu care cetățenii sunt nevoiți uneori să acționeze, ne conduce uneori la ideea că buna-credință a cetățenilor este lăsată în plan secund, iar de aici și până la încălcarea minimelor reguli de conduită în spațiul public este foarte puțin. Aici, intervenim noi, cei din Poliția Locală Hunedoara, și luăm măsuri, care, de cele mai multe ori, sunt transpuse în sancțiuni contravenționale. Activitatea polițiștilor locali din cadrul Direcției Poliției Locale Hunedoara poate fi apreciată ca bună. Întotdeauna o situație sau o stare de fapt poate fi îmbunătățită, iar un număr mai mare de polițiști locali în teren ar duce inevitabil și la creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

– Punctați-ne câteva rezultate înscrise în agenda activității Poliției Locale Hunedoara și care merită a fi consemnate!

Eradicarea comerțului stradal neautorizat, prin luarea măsurii complementare de confiscare a mărfurilor pentru care nu există documente de proveniență, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 12/1990 Republicată; fluidizarea traficului auto în zona Pieței Obor, îndeosebi în ziua de sâmbătă; reducerea numărului de acte de vandalism asupra mobilierului urban din zona Casei de Cultură prin intensificarea patrulărilor.

– Privind modernizarea actului de relație polițist-cetățean, ce ne puteți spune?

Pentru a oferi publicului o cât mai mare transparență a activităților specifice pe care le desfășurăm, am inaugurat pagina web, în care doritorii au ocazia să afle date despre activitatea operațională a polițiștilor locali din municipiul Hunedoara, acțiunile pe care le întreprindem. Sper din tot sufletul că veți găsi cu adevărat interesant și util site-ul nostru și privesc cu încredere în viitor, spre o colaborare fructuoasă cu cetățenii, pentru creșterea calității și modernizarea serviciului polițienesc local.

Vă confruntați cu greutăți?

La nivelul Direcției Poliției Locale au fost semnalate și unele deficiențe care au umbrit uneori activitatea instituției, atrăgând critici justificate din partea conducerii Primăriei, uneori chiar a locuitorilor municipiului. Aceste deficiențe constau în principal din: lipsa inițiativei proprii; insuficientă implicare în asigurarea măsurilor de fluidizare a traficului rutier, prin luarea de măsuri menite să asigure o circulație fluentă; modul de utilizare defectuos a logisticii puse la dispoziția polițiștilor locali; comportament neadecvat în relațiile cu cetățenii și asigurarea egalității de tratament a cetățenilor; neînsușirea în totalitate a prevederilor legale; neîndeplinirea cu responsabilitate, competență și eficiență a atribuțiilor de serviciu.

– Ce vă propuneți pentru 2016?

Perfecționarea continuă a profesionalizării efectivelor, sub aspectul cunoașterii noilor acte normative, dar și a măsurilor de intervenție și acțiune în teren în conformitate cu prevederile Legii 155/2010, privind eficientizarea serviciului polițienesc; finalizarea formării în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, dar și în domeniul circulației rutiere în funcție de numărul de locuri repartizat fiecărei instituții și perioada cursului; conceperea unui sistem legal și eficient în vederea eradicării fenomenului de cerșetorie și vagabondaj de pe raza municipiului Hunedoara; îmbunătățirea stării și practicii disciplinare în rândul efectivelor Poliției Locale Hunedoara.

A consemnat

Ioan Vlad și Georgeta Cizmaș

Reclame