-Gabriela Șerban – Prof. dr. Vasile C. Ioniță – 85

Simpozion aniversar la Bocșa

 

Joi, 23 martie 2017, la Biblioteca Orășenească ”Tata Oancea” Bocșa, a avut loc aniversarea prof.dr. Vasile C. Ioniță la 85 de ani și prezentarea volumului ”Labirintul cărților. Catalogul fondului de documente ”Prof.dr. Vasile C. Ioniță” la Biblioteca Orășenească ”Tata Oancea” Bocșa, Caraș-Severin”, volum semnat de Gabriela Șerban.

La eveniment au participat elevi ai Liceului Teoretic ”Tata Oancea” din localitate, cadre didactice, prieteni și colaboratori ai bibliotecii.

Despre sărbătorit și volumul dedicat acestuia au vorbit criticul și editorul Gheorghe Jurma, prof.dr. Martin Olariu și dr. Dana Bălănescu, iar prof. Vasile C. Ioniță, acest om extraordinar, mucalit sau, mai pe limba domniei sale, hâtru, admirabil, o personalitate cu o creație  științifică remarcabilă prin rigoare și obiectivitate, prin provocare și originalitate, atribute specifice doar oamenilor aleși, doar cercetătorilor veritabili, a delectat tinerii cu ”povestea vorbei” sau ”memoria cuvântului”.

Evenimentul s-a vrut unul de suflet, întâlnirea având menirea a-l emoționa pe sărbătorit. În acest sens, organizatorii au pregătit câteva surprize: volumul, care cuprinde toate cele 840 de cărți donate de Vasile C. Ioniță Bocșei, un tort aniversar și tradiționala șampanie. Iar, pentru reușita și buna desfășurare  se cuvine să mulțumim prietenilor instituției gazdă pentru sprijin și susținere: dlui. Ionel Pau (Transprotector) și dlui. consilier Radu Gligor, precum și Cofetăriei Iasmina din Bocșa.

Deşi născut pe meleaguri sucevene, la Dolhasca, la 24 martie 1932, profesorul Vasile C. Ioniţă este unul dintre cei mai importanţi lingvişti ai Banatului, cu certitudine cel mai important lingvist al Banatului de Munte.

Absolvent al Facultăţii de Filologie din Timişoara (1971), prof. Vasile C. Ioniţă  urmează un doctorat la Facultatea de Filologie din Cluj, iar din 1983 devine doctor în filologie (cu teza Cursul superior al Văii Timişului) .

Dialectolog, etimolog, onomastician, toponimist, publicist, scriitor, Vasile C. Ioniţă îşi dedică întreaga viaţă cercetării, studiului şi scrisului.

Debutează editorial în 1972 cu un Glosar toponimic Caraş-Severin, apărut la Reşiţa, la Casa Corpului Didactic; în 1975, în colaborare cu Octavian Răuţ, editează Studii şi cercetări de istorie şi toponimie sub egida Muzeului de Istorie; în 1976, sub egida Bibliotecii Judeţene Caraş-Severin, realizează o plachetă în 40 de pagini Banatul, parte integrantă şi individualitate distinctă în contextul istorico-geografic şi al spiritualităţii româneşti. Contribuţii bibliografice. 1 Graiul bănăţean; în  1982 apare la Timişoara la editura „Facla” – Nume de locuri din Banat – o amplă monografie a toponimiei Banatului prefaţată de Alexandru Graur.       În 1985, tot la Timişoara, la editura „Facla”, apare volumul Metafore ale graiurilor bănăţene; în 1997, la editura „Timpul” din Reşiţa, apare eseul monografic Sabin Păutza; Monografia localităţii Câlnic din Caraş-Severin apare tot în 1997 la editura „Timpul” din Reşiţa; volumul Capricii. – un volum de amintiri, file de jurnal şi corespondenţă – apare în 1999 la editura „Timpul” din Reşiţa; în 2002, la editura „Eurostampa” din Timişoara, apare primul volum de Contribuţii lingvistice. Onomastică. Lexicologie semnat Vasile C. Ioniţă; în 2004, la „Intergraf ”din Reşiţa apare  cel de-al doilea volumul  de Contribuţii lingvistice…; tot în 2004 coordonează volumul Uite cine, ce şi cum vorbeşte. Teste comentate privind limba română, volum apărut la „Intergraf” la Reşiţa; tot în 2004, lăsând la o parte preocupările lingvistice, publică un volum de proză – Aripi frânte – continuând astfel seria volumelor  memorialistice, relatând fapte absolut reale; Oglinzi infidele, volum apărut în 2005, Reşiţa, „Intergraf”; Meandre este volumul care continuă  cronologic  Aripi frânte şi apare în 2005 tot la editura „Intergraf” din Reşiţa.

În 1990 prof. Vasile C. Ioniţă se pensionează, dar activitatea culturală a domniei sale continuă. Îl găsim colaborator al unor publicaţii, dar şi colaborator al unor instituţii. O foarte bună şi rodnică colaborare a avut-o cu Radio Reşiţa, Doru Dinu Glăvan, redactorul şef de la acea vreme sesizând şi valorificând puterea de muncă a maestrului, priceperea, profesionalismul acestuia. Pe lângă faptul că deţinea o rubrică la acest post de radio, Vasile C. Ioniţă scria, desfăşura o activitate scriitoricească rezultând câteva volume apărute sub egida Radio Reşiţa: Dicţionar de evenimente şi personalităţi din Banatul istoric, vol. 1 apărut la Reşiţa, la editura „Banatul Montan” în 2007, iar volumul 2 – Memento. Evenimente şi personalităţi din Banatul istoric, a apărut în 2008; 30 de istorioare despre oameni şi vremi, volum apărut în 2008 tot la Banatul Montan; Lecturi interzise, apare în 2009, Reşiţa. Banatul Montan; Memoria cuvintelor, volum apărut în 2010 la aceeaşi editură din Reşiţa şi Crâmpeie dintr-un veac trecut este volumul care încheie, în 2011, într-un fel, colaborarea cu Radio Reşiţa, o dată cu plecarea lui Doru Dinu Glăvan din radio, dar şi ultimul cu caracter memorialistic.

În 2012 hotărăşte ca mare parte a bibliotecii sale să o dăruiască oraşului Bocşa, având încredere în această instituţie şi în managerul ei. Astfel începe o nouă poveste, cea a amenajării unei săli destinată acestui veritabil fond de documente. Povestea continuă cu inaugurarea sălii şi, iată, cu realizarea unui util și necesar Catalog al acestei săli. Am considerat ca o datorie profesională și morală inițierea și realizarea unui astfel de volum, dar și ca un gest de prețuire și mulțumire  pentru tot ceea ce înseamnă pentru noi, bocșenii, Vasile C. Ioniță – colaborator al revistei ”Bocșa culturală”, orator și dascăl, în același timp, tinerilor bocșeni pasionați de ”ciudățeniile” limbii române, participant activ la îmbogățirea fondului de documente al bibliotecii publice din Bocșa – profitând și de un cadru festiv: aniversarea celor 85 de ani de viață.

            La mulți ani, Vasile Ioniță! Mulțumim pentru dragostea și prietenia dumneavoastră!

Reclame