-Raport de activitate Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa

Anul 2016  

Gabriela Șerban

Manager/ Bibliotecar responsabil

 

Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa este o instituţie publică de  lectură, cultură şi informare, un centru educaţional care deţine variate informaţii. Are caracter enciclopedic şi este un  centru de informare şi culturalizare care asigură accesul liber şi gratuit la informaţie şi lectură.

Beneficiarul actual al Bibliotecii Orăşeneşti “Tata Oancea” Bocşa poate fi caracterizat pe baza analizei datelor statistice ale utilizatorilor înscrişi în noua perioada de referinţă 2016 – 2020, având în vedere criteriile statutului ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură.

Utilizatorii înscrişi la Biblioteca “Tata Oancea” Bocşa sunt în număr de 885, anul 2016 fiind anul în care începe o nouă perioadă de referință. Așadar, cei 885 de utilizatori înscriși în acest an sunt și cei   activi, și nou înscriși. 

Beneficiarul principal al serviciilor bibliotecii rămâne cel din mediul educaţiei formale (elev/stud. cca 60%), de vârstă tânără (între 14 – 25 ani) şi preferă lectura de informare şi documentare, în special bibliografie şcolară. Serviciul Programului Biblionet a adus mai mulţi utilizatori şi a sporit numărul evenimentelor culturale (în parteneriat cu instituţiile şcolare de pe raza oraşului sunt organizate diverse activităţi de cultură şi educaţie). De asemenea, parteneriatul cu Episcopia Caransebeşului prin Biserica Ortodoxă Vasiova şi înfiinţarea Centrului de Tineret Vasiova în spaţiul Bibliotecii Orăşeneşti a determinat creşterea utilizatorilor activi, a frecvenţei (vizitelor la bibliotecă), precum şi a activităţilor cultural-educative şi diversificarea acestora.

În cursul anului 2016 Serviciul Relaţii cu publicul a avut următorii indici de performanţă:

număr utilizatori înscrişi – 885

– număr utilizatori activi   –  885

utilizatorii noi înscrişi în 2016 – 885

– număr vizite la bibliotecă (frecvenţă) – 3559

– număr documente difuzate – 7659 ( din care 6726 cărţi; 439 documente audio-video; 181 alte tipuri de documente; 313 periodice)

– fond existent la începutul anului 2016 – 69.195 volume (34.920 titluri)

– intrări în cursul anului 1218 volume (968 titluri)

– ieşiri în cursul anului      –

– total fond de carte existent la începutul anului 2017 – 70.413 volume (35.888 titluri)

– total populaţie oraş – 14.307 locuitori

Întrucât oraşul este destul de întins, iar biblioteca “Tata Oancea” este singura bibliotecă publică în tot oraşul, iar bibliotecile şcolare nu fac faţă cererilor nici cantitativ şi nici calitativ, ele ne având alt fond de carte decât bibliografie şcolară şi nici aceea completă, se poate estima că deschiderea unei filiale va putea creşte numeric grupa beneficiarului principal, dar şi grupa persoanelor care au diverse probleme: de sănătate, materiale, etc. (pensionari, casnici, şomeri, ceea ce statistic ar însemna ceva de cca 20%) şi persoane cu dizabilităţi fizice.

Tot pentru  atragerea altor categorii de beneficiari la bibliotecă ne-am alăturat proiectelor social-educative ale Episcopiei Caransebeşului şi am devenit parteneri la înfiinţarea Centrului de Tineret Vasiova, sala Biblionet devenind una multifuncţională şi foarte frecventată.

În 2016  au frecventat serviciul Biblionet 1566 utilizatori.

Parametrii principali care ilustrează activitatea cu beneficiarii pe anul 2016:

Frecvenţa – 3559 din care 1566 la serviciul Biblionet

Documente  difuzate – 7659 din care:  911 consultate la sala de lectură. ( 7555 în limba română; 59 în limba engleză; 29 în limba germană; 10 în limba franceză și 6 în alte limbi).

6726 cărţi; 313 periodice; 439 mat. electr.181 alte tipuri de documente

    Au fost difuzate 4362 publicaţii pentru copii; În 2016 au fost solicitate 3623 referinţe/ informaţii/ din care rezolvate 3490 şi au fost solicitate 5388 rezervări  de titluri din care au fost rezolvate 5171.

      Cititori înscrişi – 885 din care: 379 – elevi; 136 – alte categorii,           128–functionary, 97-pensionari;  74 – muncitori; 63 – student și 8 – şomeri. 361 – utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14 – 25 ani; 175 – între 41 – 60 de ani;145 – între 26 – 40 de ani;     125 – sub 14 ani; 79 – peste 61 ani         .

După naţionalitate: 865 utilizatori sunt români și 20 sunt de altă naţionalitate.

După sex:  544 – feminine și 341 – masculin

  885 – utilizatori activi în 2016 (885 nou înscrişi în noua perioadă de referință 2016 – 2020)

 Colaborări – prezentare succintă

Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa îşi desfăşoară activitatea preponderent în aria oraşului, dar, prin colaborări şi parteneriate importante, aria de activitate se extinde şi în alte locaţii, alături de alte instituţii care se adresează aceleiaşi comunităţi în vederea informării şi educării non-formale.

Cu instituţiile şcolare din oraş sunt realizate în permanenţă activităţi de informare şi consiliere şcolară destinate preşcolarilor, precum şi elevilor din clasele gimnaziale și liceale, pe diverse teme: educaţie religioasă, educaţie pentru carieră, educaţie pentru cetăţenie democratică, educaţie rutieră, educaţie prin sport, educaţie pentru valorile culturale ( Ziua Naţională a Culturii Române – Mihai Eminescu; Unirea Principatelor; despre artă şi creatorii ei; Tata Oancea; etc), educaţie pentru sănătate, diverse activităţi literare, iar exemple elocvente sunt: concursul de creaţii literare şi artistice pe temă religioasă – Gânduri către Dumnezeu (ajuns la ed. a X-a) – derulat anual în parteneriat cu toate unităţile şcolare din oraşul Bocşa și Concursul de promovare a cărții și a lecturii – Înfruntarea cărților – ajuns la cea de-a III-a ediție.

Cu toate acestea, există câteva Parteneriate educaţionale încheiate în mod oficial cu: Liceul Teoretic “Tata Oancea” Bocşa – prof. Stela Boulescu, înv. Iovănel Narcisa; Grădiniţa PN 2 – înv. Daniela Domșik; Şcoala Gimnazială nr. 1 ; Grădiniţa Liceului Teologic Baptist secţia Bocşa (Bocşa I şi II), dar și câteva instituții școlare din alte localități: Ocna de Fier, Reșița, Lugoj.

Alte contracte şi parteneriate au continuat sau au fost încheiate şi au derulat diverse activităţi prin care au fost promovate instituţia, cartea, dar şi calculatorul, având în vedere că există şi funcţionează nesperat de bine Serviciul Programului Biblionet, sală multifuncţională care găzduieşte şi activitatea Centrului de Tineret Bocşa ”Vasiova”: Şcoala Gimnazială Ocna de Fier (prof. Gherghinoiu Laura-Ioana și înv. Adelina Dănoiu), Şcoala Gimnazială de Muzică “Filaret Barbu” Lugoj (prof.dr. Constantin Tufan Stan); Librăria “Semn de carte” Reşiţa; Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa (dir. Anca Pascu); Crucea Roșie filiala Caraș-Severin (dir. Alin Cica); Episcopia Caransebeşului – Mănăstirea Sf. Ilie de la Izvor (pr. prof. dr. Ionel Petrică), Biserica Ortodoxă Vasiova (pr. Doru Melinescu) și Biserica Ortodoxă ”Sf. Nicolae” Bocșa Română (pr. Silviu Ferciug), Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița (prof. Adela Schindler și prof. Luminița Nicolaescu); Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Reșița (prof. Bianca Stanciu, prof. Delia Sprînceană și bibl. Mihaela Iorga); Casa Corpului Didactic (dir. Nicoleta Marcu).

Pe lângă aceste contracte şi parteneriate, biblioteca a mai avut bune colaborări în anul 2016 cu alte structuri instituţionale: Primărie şi Consiliul Local Bocşa, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”, Direcţia pentru Cultură Caraş-Severin, Centrul de Creaţie şi Civilizaţie Tradiţională Caraş-Severin, Forumul Democratic al Germanilor Reşiţa şi Bocşa, Muzeul Banatului Montan Reșița, Editura “Tim” Reşiţa, alte edituri,  Radio Reşiţa, Radio Timişoara, Jurnal de Caraş-Severin şi alte publicaţii, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timişoara, reviste şi asociaţii culturale din judeţ şi din ţară, Muzeul “Constantin Lucaci”(Bocşa) şi Muzeul “Constantin Gruescu” (Ocna de Fier), Casa de Cultură Bocșa;  Casa de Cultură Anina; Fundații și Asociații Culturale (Belinț, Comloș, Răcășdia, etc.); Muzeul Presei Jimbolia; Biserica Catolică Bocșa Montană; UAP Reșița;  etc.;

a.2.  Participarea instituţiei în calitate de partener la programe şi proiecte culturale –

În anul 2016 Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” a participat/organizat/ în calitate de partener/colaborator la  86 proiecte culturale. Toate participările și deplasările s-au făcut pe cont propriu sau sponsorizări, biblioteca neavând alocați bani la buget pentru deplasări.

 

 1. Animaţia culturală. Animarea nonpublicului

Programul de manifestări culturale pe 2016 a fost unul bogat şi atractiv, iar în mare parte realizat. Chiar dacă unele manifestări culturale au fost omise, acestea au fost înlocuite cu altele, iar pe parcursul anului s-au ivit altele, noi, neincluse în program. Calendarul cultural propus a suferit modificări în urma negocierii cu angajatorul şi cu ordonatorul principal de credit, iar unele manifestări culturale au fost amânate sau chiar s-a renunţat la ele. Pentru manifestări culturale, bibliotecii nu i s-au alocat bani de la bugetul local în 2016. Şi aici ne-au salvat sponsorizările şi sprijinul acordat de prieteni ai bibliotecii (Ionel Pau, Mircea Grecu, Corina Marta, Marian Bocșan, Liubiţa Raichici, Clara Maria Constantin, Doru Melinescu, Steluţa Boulescu, “Humanitas” Bocșa, Crucea Roșie Caraș-Severin și Casa Corpului Didactic Caraș-Severin)

Statistic vorbind, în anul 2016 Biblioteca publică “Tata Oancea” a organizat un număr de 59 manifestări culturale ( dintre care 48 în colaborare) şi 23 expoziţii pe diverse teme, la care au participat aprox. 2055 persoane (potrivit tabelelor nominale):

Ianuarie –

 1. 15 ianuarie – Ziua Naţională a Culturii. Mihai Eminescu. Prezentarea colecţiei “Eminescu” a editurii TIM Reşiţa (prez. Gh. Jurma); Simpozion: – De vorbă cu Eminescu – vers, sunet, culoare (prez. Prof. Stela Boulescu, dr. Ionel Petrică şi pr. Doru Melinescu; Recital de poezie ”Trebuiau să poarte un nume” (prez. elevi ai Liceului Teoretic “Tata Oancea” Bocşa şi membrii ai Centrului de Tineret Vasiova); Moment literar-artistic ”Eminescu-i România tăinuită în cuvânt” Proiecţie de film “Dor de Eminescu” – material omagial de ziua Luceafărului poeziei naționale.

–       15 ianuarie – Expoziţie de carte “Eminescându-ne: Mihai Eminescu în fondurile Bibliotecii “Tata Oancea”

–         4 ianuarie – Expoziţie de pictură Nicolae Potocean ”Magie de iarnă

2.             24 ianuarie – Unirea Principatelor și In memoriam Mihail Gașpar

3.             25 ianuarie – Atelier de creație (Centrul de tineret)

4.             30 ianuarie – Simpozion: ”Sfinții Trei Ierarhi – modele de educație creștină

Participare:

 • Episcopia Caransebeșului (lucrări referendum pentru protejarea familiei – 11 ianuarie)
 • Simpozion ”Eminescu” la Anina (14 ianuarie)
 • Vernisaj expoziție pictură UAP Reșița la Direcția pentru Cultură Caraș-Severin (14 ian.)
 • Simpozion ”Eminescu” și lansare de carte la Biblioteca Județeană (14 ian.)
 • Protopopiat Reșița (lucrări referendum pentru protejarea familiei – 19 ianuarie)
 • Primăria Bocșa (lucrări referendum pentru protejarea familiei – 22 ianuarie)

Februarie

 1. 2 februarie – Ziua Tineretului Ortodox (colaborare cu Centrul de tineret ”Vasiova”)
 2. 4 februarie – Aniversare Gheorghe Jurma și vernisaj Expoziție de pictură Nicolae Potocean;
 3. 12 februarie – Expoziţie de carte “ Campania de promovare a fondului de documente Îndrăgostiţi de carte, a VI-a (de Dragobete iubim româneşte – fiecare utilizator al serviciilor bibliotecii care a trecut pragul instituţiei a primit o publicaţie în dar – revistă sau carte. Campania este sprijinită de Direcţia pentru Cultură Caraş Severin)
 4. 15 februarie – Atelier de creație mărțișoare (colaborare cu Centrul de Tineret Vasiova)
 5. 18 februarie – Vizionare film (colaborare cu Centrul de tineret Vasiova)
 6. 22 februarie – Atelier de creație (Centrul de tineret). Expoziție de carte.
 7. 24 februarie – Ziua internatională a Lecturii cu voce tare;
 8. 12. 29 februarie – Atelier de creație. Proiecție film (colaborare Centrul de tineret ”Vasiova”)

 Participare:

 • Rugăciune pentru bunici (Căminul pentru persoane vârstnice Bocșa – 11 febr.)
 • Aniversare Octavian Doclin la Consiliul JudețeanSeverin/ (17 februarie)
 • Lansare de carte Eminescu și Simpozion Anina (24 februarie)
 • Lansare de carte și revistă ”Bocșa culturală” la Oravița (25 februarie)
 • Aniversare 2 ani de la înființarea Centrului de tineret ”Vasiova” (pelerinaj – 28 februarie)

 

Martie

 1. 7 martie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 2. 9 martie – Șezătoare literar-muzicală de Ziua femeii (Centrul de tineret);
 3. 14 martie – Atelier de creație (Centrul de tineret);
 4. 23 martie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 5. 28 martie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 6. 30 martie – Lansare de carte și vernisaj Expoziție de pictură Igor Isac

–         1- 8  martie – Expoziţie de mărţişoare și desene ale copiilor

 • 15 – 28 martie – Expoziţie de icoane ale copiilor
 • 28 – 7 aprilie – Expoziție de pictură Igor Isac

Participare:

 • Lansare de carte și vernisaj Igor Isac la Reșița (2 martie)
 • ”Te iubesc, mama” – Centrul de tineret ”Sf. Stelian” Bocșa Română la Căminul de bătrâni Bocșa (6 martie)
 • Șezătoare literar-muzicală ”Flori în dar” Centrul de tineret ”Vasiova la Căminul de bătrâni Bocșa (9 martie);
 • Procesiunea icoanelor Episcopia Caransebeșului. Duminica Ortodoxiei (20 martie)
 • Lansare de carte Reșița Consiliul Județean (21 martie).
 • Ziua Poeziei la Lugoj (22 martie)
 • Marșul pentru viață la Reșița (26 martie)
 • Ziua mamei creștine la Biserica Ortodoxă Vasiova (27 martie);
 • Vernisaj Expoziție documentară ”Anna Frank” la Muzeul Montan Reșița (31 martie)
 • Întâlnire Ioan Cărmăzan la Timișoara – prezentare proiect carte (31 martie)

Aprilie

 1. 4 aprilie – Jurizare Concurs de creații literar-artistice ”Gânduri către Dumnezeu” ed. a IX-a
 2. 5 aprilie Atelier de creație (Centrul de tineret)
 3. 11 aprilie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 4. 18 aprilie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 5. 19 aprilie – Vernisaj Salonul primăverii
 6. 19 aprilie – Concurs de lectură: ”Înfruntarea cărților”, ed. a II-a
 7. 20 aprilie – Premiere Concurs de creații literar-artistice ”Gânduri către Dumnezeu” ed. a IX-a

–         Expoziţia de desene ”Gânduri către Dumnezeu” (4 aprilie)

 • Expoziţie de pictură ”Salonul primăverii ” (19 aprilie)
 • Expoziție de pictură religioasă Viorel Coțoiu (25 aprilie)

Participare:

 • Întâlnire reprezentanți Crucea Roșie Caraș-Severin, Direcția pentru Cultură Caraș-Severin, Biblioteca Județeană Caraș-Severin, Casa Corpului Didcatic Caraș-Severin, Transprotector, Humanitas Bocșa pentru obținere premii la Concursurile: de creații literar-artistice ”Gânduri către Dumnezeu” ed. a IX-a și ”Înfruntarea cărților” ed. a II-a (12 aprilie)

–         Lansare de carte și simpozion aniversar Nicolae Danciu Petniceanu la Mehadia (16 aprilie)

 • Lansare de carte Dușan Baiski la Reșița (21 aprilie)
 • Ziua bibliotecarului la Reșița (22 aprilie)

Mai

 1. 5 mai – Premiere Concurs de lectură ”Înfruntarea cărților” ed. a II-a
 2. 16  mai – Proiecție și vizionare film (Centrul de tineret)
 3. 18 mai – Concert ”L´Echo du Danube” (Mănăstirea Sf. Ilie)
 4. 29 mai – Simpozion și vernisaj ”Salonul artelor frumoase” (Bocșa și Reșița)

–   Expoziţie documentară ”Ziua Europei” (9 mai)

– Expoziție de artă (17 mai)

Participare:

 • Vernisaj Bogdan Piperiu Reșița (4 mai)
 • Lansare de carte Caransebeș (8 mai)
 • Lansare de revistă ”Arcadia” Anina (9 mai)
 • Simpozion ”Atelierele Presei Bănățene” (13 mai)
 • Festival de poezie în grai la Caransebeș (Episcopia Caransebeșului – 14 mai)
 • Vizite de promovare a zonei Bocșa împreună cu vizitatori din Germania (18 – 21 mai)
 • Vernisaj expoziție Constantin Lucaci la București la TNB (25 mai)

Iunie

 1. 7 iunie – Întâlnire cu scriitorul și regizorul Ioan Cărmăzan;
 2. 8 iunie – Ziua filmului românesc – proiecție film în prezența regizorului Ioan Cărmăzan;
 3. 9 iunie – Recital de poezie și Proiecție film pentru elevi
 4. 16 iunie – Zilele culturii maghiare
 5. 20 iunie – In memoriam istoricul Nicolae Bocșan
 • Expoziție de carte (1 iunie)
 • Expoziție de obiecte tradiționale maghiare (16 iunie)

Participare:

 • Lansare de carte Gheorghe Jurma la USR Timișoara (3 iunie);
 • Lansare de carte Reșița (15 iunie)
 • Lansare revista ”Reflex” la Reșița (15 iunie);
 • Lansare de carte Anina (20 iunie)
 • Înmormântare istoric Nicolae Bocșan la Cluj Napoca (22 iunie)
 • Festival de folclor ”Aurelia Fătu Răduțu”(23 iunie)
 • Festival de folclor ”Aurelia Fătu Răduțu” (24 iunie)

Iulie –

 1. 30 iulieIn memoriam Nicolae Bocșan – editare și prezentare de carte (în colaborare cu Silviu Ferciug)
 • Expoziție de carte și artă (19 iulie)
 • Expoziție de pictură Viorel Coțoiu și Nicolae Potocean (25 iulie)

Participare:

 • Lansare de carte ”George Enescu” la Oravița (9 iulie)
 • Lansare de carte la Lugoj ( 21 iulie)

August –

 

 1. 4 august – Lansare de carte Adalbert Gyuris;
 2. 29 august – In memoriam Tata Oancea – 135 ani de la naștere
 3. 30 august – Întâlnirea tinerilor ortodocși din Banat (Centrul de tineret)
 • Expoziție documentară Tata Oancea
 • Expoziție de artă – Viorel Coțoiu și Nicolae Potocean

  Participare

 • Lansare de carte Vasile Bogdan la Lugoj (9 august)
 • Simpozion la Răcășdia și prezentarea revistei ”Bocșa culturală” și a volumului ”In memoriam Nicolae Bocșan” (15 august);
 • Simpozion la Comloș și prezentarea revistei ”Bocșa culturală” și a volumului ”In memoriam Nicolae Bocșan” (16 august);
 • Pelerinaj Centrul de tineret ”Sf. Nicolae” Bocșa Română
 • Lansare de revistă ”Bocșa culturală” și prezentare cărți ale Bocșei la Oravița (31 august). Vizită la casa în care a locuit Tata Oancea la Oravița

Septembrie –  

 1. 6 septembrie – Lansare de carte Adrian Georgescu la Reșița
 2. 8 septembrie – ”Ruga de la Vasiova”: lansare de carte Adrian Georgescu și concert corul ”Armonia”
 3. 11 septembrie – Lansare de carte Adrian Georgescu la Mănăstirea ”Sf. Ilie”
 4. 15 septembrie – Vernisaj expoziție Viorel Coțoiu la Lugoj
 5. 28 septembrie – Ziua Persoanelor Vârstnice
 • 16 septembrie – expoziţie de pictură Viorel Coțoiu

Participare:

 • Tabăra de literatură Mărghitaș (1 – 4 septembrie)
 • Biblioteca Băile Herculane (6 septembrie)
 • Teatrul Vechi din Oravița (7 septembrie)
 • Librăria ”Semn de carte” Reșița (10 septembrie)
 • Pelerinaj Muntele Mic (Centrul de tineret) (14 septembrie)
 • Aniversare Viorel Coțoiu și Erwin J. Țigla la Reșița (19 septembrie)
 • Lansare de carte la Birda (27 septembrie)
 • Lansare de carte Lugoj (27 septembrie)
 • Nocturna bibliotecilor la Reșița (30 septembrie)

Octombrie

 1. 3 octombrie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 2. 6 octombrie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 3. 10 octombrie – Proiecție film (colaborare Centrul de Tineret Vasiova)
 4. 13 octombrie – Proiecție film (colaborare Centrul de Tineret Vasiova)
 5. 17 octombrie – Atelier de creație (colaborare Centrul de Tineret Vasiova)
 6. 24 octombrie – Atelier de creație la bibliotecă (colaborare Centrul de tineret ”Vasiova”)
 7. 31 octombrie – Atelier de creație (Centrul de tineret)

Participare:

 • Colocvii folclorice Belinț. Prezentare de carte Tata Oancea. (2 octombrie)
 • Lansare de carte Erwin Josej Țigla (10 octombrie)
 • Întâlnire cu actorul Aureliu Surulescu la Centrul de tineret Moniom (13 octombrie)
 • Întâlnire cu monahul Moise de la Oașa la Centrul de tineret Moniom (17 octombrie)
 • Prezentare revista ”Bocșa culturală” la Centrul de tineret ”Sf. Stelian” Bocșa Română (22 oct)
 • Vernisaj Lucian Ionică la Lugoj (27 octombrie)
 • Lansare de carte si aniversare Nicolae Sârbu la USR Timișoara (28 octombrie)
 • Întâlnire Claudiu Bratu la Centrul e tineret Moniom (31 octombrie)

Noiembrie

 1. 3 noiembrie – Lansare de carte Ioan Cărmăzan.
 2. 7 noiembrie – Atelier de creație (Centrul de tineret)
 3. 22 noiembrie – Proiecție film pentru elevi și prezentare Tata Oancea
 4. 23noiembrie – Atelier de creație (colaborare Centrul de Tineret ”Vasiova”)
 • Expoziţie de carte și artă

Participare:

 • Lansare de carte Ioan Cărmăzan Reșița (3 noiembrie)
 • Lansare de carte Ioan Cărmăzan Caransebeș (5 noiembrie)
 • Cafeaua de dimineața cu Ioan Cărmăzan la Reșița Banat TV (5 noiembrie)
 • Lansare de carte Ioan Cărmăzan Timișoara (6 noiembrie)
 • Festival de poezie în grai ”Tata Oancea” (26 noiembrie)
 • Lansare de carte Mihail Gașpar (27 noiembrie)
 • Concert și lansare de carte Constantin T. Stan la Reșița (29 noiembrie)

Decembrie –

 1. 6 decembrie – Lansare de carte ”Gânduri către Dumnezeu” IX la Bocșa Română;
 2. 7 decembrie – Atelier de creație (colaborare Centrul de tineret Vasiova)
 3. 15 decembrie – Lansare de carte Tata Oancea de Vasile Bogdan
 4. 18 decembrie – lansare de carte ”Gânduri către Dumnezeu”, IX și calendarul bibliotecii la Vasiova;
 5. 19 decembrie – Concert caritabil de colinde ( Centrul de tineret)
 • Expoziție de carte – Bradul din cărți, ediția a V-a (1 decembrie)
 • Expoziţie felicitări de Crăciun realizate de copii (3 decembrie)
 • Expoziție de pictură ”Iarna” Nik Potocean și Viorel Coțoiu (din 4 decembrie)

Participare:

 • Sărbătoarea Bisericii Catolice Bocșa Montana: concert dr. Marius Manyov (4 decembrie)
 • Spectacol In memoriam Nicolae Florei. Coord. Marius Manyov (4 decembrie)
 • Lansare revistă ”Reflex”, Reșița (6 decembrie)
 • Întâlnire anuală a bibliotecarilor la Sacu (7 decembrie)
 • Întâlnirea Centrelor de tineret la Episcopia Caransebeșului (10 decembrie)
 • Conferință pr. Teofan la UEM (14 decembrie)
 • Colinde la Mănăstirea Sf. Ilie (15 decembrie)
 • Colinde la Biserica Ortodoxă Șoșdea (16 decembrie)
 • In memoriam Nicolae Bocșan (17 decembrie)
 • Lansare film Ioan Cărmăzan la Caransebeș ”Întoarcerea magilor” (19 decembrie)
 • Colinde la Episcopia Caransebeșului (20 decembrie)

În cadrul  manifestărilor culturale au fost acordate diverse însemne simbolice drept mulţumire şi apreciere: diplome şi premii. Iar pentru reuşita acestor manifestări culturale se cuvine să mulţumim şi sponsorilor: Trans Protector, Humanitas Bocşa, ANBPR Caraş-Severin, Direcţia pentru Cultură Caraş-Severin, Biserica Ortodoxă Bocşa Vasiova, Biserica Ortodoxă Bocșa Română ”Sf. Nicolae”, Crucea Roșie Caraș-Severin, Mănăstirea Sf. Ilie de la Izvor, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin. Sunt partenerii noştri care au contribuit financiar sau material la reuşita acţiunilor culturale.

 

Şi Biblioteca “Tata Oancea” şi managerul acestor activități au obţinut câteva diplome în anul 2016:

 • Diplomă de excelență Director Gabi Șerban din partea Societății Literar-Artistice ”Sorin Titel” din Banat Pentru activitatea culturală în limba română și pentru promovarea literaturii române în Banatul istoric, Mehadia, 11 aprilie 2016. Semnează președinte prof. Nicolae Danciu – Petniceanu.
 • Diplomă Atelierele Presei Bănățene. Presa țărănească din Banat. Doamnei Gabriela Șerban Pentru contribuția adusă în decursul anilor la păstrarea identității satului bănățean. Soceni, 13 mai 2016. Semnează primarul Ioan Rusu și preș. Mario Balint.
 • Diplomă de participare la expoziția de artă plastică ”Salonul Artelor Frumoase, ed. a IV-a Susținător Gabriela Serban  din partea Uniunii Artiștilor Plastici Sucursala Reșița, Reșița 29 mai 2016. Semnează președinte UAP Reșița  Gustav Hlinka.
 • Diplomă de participare din partea Bibliotecii Județene ”Paul Iorgovici” Cultură Caraș-Severin, Primăria și Consiliul Local Anina și Casa de Cultură Anina dnei. Gabriela Șerban pentru participarea și implicarea deosebită în cadrul Taberei de literatură ”Colocvii Banatice” ediția a III-a, 1-4 septembrie 2016, Anina-Mărghitaș. Semnează primar Gheorghe Românu, manager Clara Maria Constantin, administrator Casa de Cultură Mihai Chiper.
 • Diplomă de participare din partea Bibliotecii Județene ”Paul Iorgovici” Cultură Caraș-Severin, Primăria și Consiliul Local Anina și Casa de Cultură Anina dlui. Tiberiu Șerban pentru participarea și implicarea deosebită în cadrul Taberei de literatură ”Colocvii Banatice” ediția a III-a, 1-4 septembrie 2016, Anina-Mărghitaș. Semnează primar Gheorghe Românu, manager Clara Maria Constantin, administrator Casa de Cultură Mihai Chiper.
 • Diplomă de excelență se acordă dnei. Gabriela Șerban pentru participarea  la Colocviul Național de Folclor ”Sabin Drăgoi”, ediția a V-a, Belinț, 2 octombrie 2016. Semnează primar Gheorghe Laza.
 • Diplomă de excelență se acordă dlui. Tiberiu Șerban pentru participarea  la Colocviul Național de Folclor ”Sabin Drăgoi”, ediția a V-a, Belinț, 2 octombrie 2016. Semnează primar Gheorghe Laza.
 • Diplomă de participare din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, Școala Gimnazială Comuna Belinț, Consiliul Local Belinț, Asociația Cultural Umanitară ”Hora Belințului”, proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș se acordă dnei. Gabriela Șerban pentru colaborare  la Colocviul Național de Folclor ”Sabin Drăgoi”, ediția a V-a, Belinț, 2 octombrie 2016. Semnează primar Gheorghe Laza, insp.școlar general prof. Aura Codruța Danielescu, director prof. Elena Diana Pistrui, preș. Asociație prof. Ioan Popovici.
 • Diplomă de Mulțumire, din partea Episcopiei Caransebeșului. Departamentul de Tineret. Se acordă Dnei. director Gabriela Şerban pentru susținerea activităților cultural-educative cu tinerii din orașul Bocșa. 10 decembrie 2016. Semnează PS Lucian, Episcopul Caransebeșului.

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei.

 • Lansări de cărţi;
 • Întâlniri cu autori şi editori;
 • Întâlniri cu presa (conferinţe de presă, redactări știri despre activitațile derulate atât în presa scrisă, cât și pe pagini și site-uri în format electronic: pagină Episcopia Caransebeșului, Uniunea Ziariștilor Profesioniști Caraș-Severin, Ziarul ”Lumina”, Caon Caraș-Severin, Biserica Ortodoxă Birda, etc.)
 • Expoziţii;
 • Realizare de tipărituri: revista “Bocşa culturală”, pliante, afişe, cărţi (Gânduri către Dumnezeu IX, In memoriam Nicolae Bocșan);
 • Colaborări la diverse publicaţii : Jurnal de Caraş – Severin (Reşiţa), „ Reflex” (Reşiţa); volumele “Cărăşeni de neuitat” de Petru Ciurea şi Ctin. Falcă (Timişoara), “Tăt Banatu-i fruncea” (Lugoj), “Arcadia” (Anina); “Echo der Vortragsreihe” (Reşiţa), Foaia Diecezană (Caransebeș); “Suflet nou” (Comloşu Mare), Morisena (Timișoara), Lumina (Timișoara) sau prin realizarea unor prefeţe sau alte articole incluse în diverse volume şi publicaţii.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţi de PR/ de strategii media

Şi în anul 2016 activităţile de mediatizare a fondului de carte şi a serviciilor bibliotecii au  fost permanente  prin organizare de diverse manifestări culturale, prin mass-media – presă, radio,  prin publicaţii de specialitate,  prin editare de publicaţii (revistă, cărţi, pliante, afişe, fluturaşi, etc), prin reţele de socializare (Facebook), prin deplasări în instituţii din localitate şi în afară.

În anul 2016 am organizat, 59 manifestări culturale ( 48 în colaborare) prilejuite de evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în: lansări şi editări de cărţi, întâlniri cu autori şi editori, dezbateri, expoziţii, etc. (de care au beneficiat aprox.2055  participanţi) Toate acestea au fost mediatizate prin intermediul mass-media – presă, radio şi prin reţele de socializare (Facebook).

Deplasări în instituţii şcolare şi alte tipuri de instituţii. S-au organizat expoziţii şi prezentări de carte în cadrul unor instituţii şcolare, precum şi alte tipuri de instituţii (biserici, Mănăstirea Sf. Ilie, asociaţii, Uniunea Scriitorilor Filiala Timişoara, cenaclul “Semenicul” (Reşiţa), cenaclul “Virgil Birou” (Anina), primării – Lugoj, Belinţ, Răcășdia, Anina, – Episcopia Caransebeșului, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocșa și Reșița, librării, etc).

Participări la diverse evenimente. Prin astfel de participări se pot lega relaţii în beneficiul instituţiei, poate fi promovată instituţia şi serviciile pe care le oferă într-un mod  mai direct, mai eficient, discuţiile fiind purtate de la om la om; mai mult, în urma participării la astfel de evenimente și manifestări culturale, biblioteca bocșană și-a mărit fondul de documente, în special Banatica, prin schimburi de reviste și publicații cu editori și scriitori, prin volume dăruite bibliotecii de către diverși autori.   În 2016 angajaţii bibliotecii au participat la 86  evenimente în afara instituţiei (ca invitaţi şi/sau co-organizatori/parteneri).

Acordare de premii, diplome, însemne culturale.  Este o altă modalitate de a promova instituţia, de a stimula colaboratorii şi utilizatorii, de a ne arăta  recunoştinţa  pentru partenerii de activitate. Aceştia au fost recompensaţi şi în 2016 cu diplome şi/sau însemne ale bibliotecii la majoritatea dintre evenimentele culturale organizate. În acest fel au fost promovate: imaginea bibliotecii, a oraşului, precum şi acte culturale deosebite. (ex.concursuri de creaţii literar-artistice; etc.)

a.5. Apariţii în presa de specialitate

Toate manifestările culturale au fost semnalate în presa vremii: “Jurnal de Caraş Severin”, mediatizate de către Radio Reşiţa, unele de Radio Timişoara, România Actualităţi. Dar aceste evenimente culturale sunt detaliate  în revista “Bocşa Culturală” pentru a rămâne în istoria culturală a oraşului, pe site-ul “Banaterra” și, unele, pe site-ul Episcopiei Caransebeșului și UZPR Caraș-Severin.

De asemenea, directorul bibliotecii a semnat articole în presă şi a redactat liste bibliografice  şi cataloage pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, cititorilor, dar şi menite să promoveze activitatea şi imaginea bibliotecii, a oraşului şi a personalităţiilor şi evenimentelor locale.

Pentru o cunoaştere cât mai reală a beneficiarilor s-au realizat şi diverse sondaje de opinii, anchete cu ajutorul chestionarului, dar pentru o bibliotecă de nivelul Bibliotecii Oraşului Bocşa, adică medie, într-un oraş cu aprox. 14.307 locuitori, cele mai importante instrumente sunt rapoartele statistice, iar cea mai reală modalitate de cunoaştere a beneficiarilor este observaţia directă, comunicarea bibliotecar – beneficiar. Atunci este cel mai deschis şi adevărat răspuns pe care-l dă beneficiarul, încât bibliotecarul îi poate contura un profil individual, nivelul de cunoaştere, de pregătire, precum şi nevoile sale de informare.

Din păcate, există şi nemulţumiri, deoarece sunt solicitate titluri “la modă”, iar biblioteca noastră nu-şi permite achiziţionarea acestora: ex. vol. Fluturi de Irina Binder, Hoţul de cărţi; cele mai recente volume semnate de Dan Brown, de Ileana Vulpescu, de James Clawel şi alte astfel de cărţi.

De asemenea, din lipsă de fonduri nu ne-am alăturat concursului “Bătălia cărţilor”, concurs derulat de ANBPR, Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” şi alte biblioteci din ţară. Totuşi, fiindcă proiectul e atractiv şi util, am încercat și am continuat o variantă proprie, cu sprijinul Liceului Teoretic ”Tata Oancea” Bocșa, prof. Stela Boulescu – Înfruntarea cărților, ed. aII-a.

 

 

 

 • Programe de achiziţii. În anul 2016 am avut o achiziţie bazată, în special, pe donaţii. În 2016 au fost achiziţionate 1218 volume (968 titluri), în valoare de 5709 lei. Dintre acestea, doar 127 volume (60 titluri) în valoare de 1947 lei au fost achiziţionate prin cumpărare. Restul de  1091 vol. (908 titl) în val. de 3762 lei provin din donaţii.
 • Proiect pe temă religioasă Gânduri către Dumnezeu – concurs de creaţii literare şi artistice, iniţiat de bibliotecă, în anul 2016 s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie; la sediul bibliotecii s-au adunat lucrările celor 166 elevi participanți; tot la sediul bibliotecii a fost întrunit juriul – format din cadre didactice şi preoţi – efectuând jurizarea; tot la sediul bibliotecii a fost redactat volumul cu cele mai reuşite lucrări, în vederea tipăririi. Și în anul 2016 a apărut în acest proiect Gânduri către Dumnezeu vol. IX tot cu sprijinul Bisericilor Ortodoxe şi al Centrelor de Tineret din orașul Bocşa.  
 • Proiect Bocşa – istorie şi cultură – din 2001, sub egida  bibliotecii se desfăşoară acest proiect de cinstire şi omagiere a unor oameni şi fapte de cultură ale Bocşei. În urma acestui proiect rezultă tipărituri, plăci omagiale/comemorative, titluri de cetăţeni de onoare, pliante, medalii, plachete, etc. Cercetările, întâlnirile cu diverşi scriitori, diverse personalităţi, istorici, oameni cu aplecare spre lectură, cultură, istorie locală, toate acestea se întâmplă la sediul bibliotecii, doar uneori, în cazuri excepţionale, în alt spaţiu. În anul 2016 a apărut volumul Gânduri către Dumnezeu IX și volumul In memoriam Nicolae Bocșan, autori Gabriela Șerban și  Silviu Ferciug, volum apărut la Editura TIM din Reșița în 2016; au fost confecționate și atribuite de către bibliotecă 2 medalii omagiale (Nicolae Danciu Petniceanu și Erwin Josef Țigla).
 • Proiect de promovare a activităţii instituţiei – acest proiect de desfăşoară, în general, în afara sediului bibliotecii; totuşi, conceperea şi realizarea revistei Bocşa culturală se face la sediul bibliotecii; afişe, pliante, fluturaşi, lucrări de specialitate, toate acestea sunt lucrate la sediul bibliotecii, ca mai apoi să fie promovate în afară. În 2016 au apărut: revista Bocşa culturală integral, adică toate cele patru numere.
 • Întâlniri cu scriitori, cenacluri literare, oameni de cultură, membrii cenaclului “Aurel Novac” – discuţii, recitări şi prezentări de noi creaţii, şezători literar-muzicale, etc.; de asemenea, în 2016 biblioteca a fost vizitată de câţiva oameni ai Bocşei plecaţi în străinătate sau în alte locuri din ţară, care, aflându-se în vizită în Bocşa, în România, şi-au petrecut mai multe ore şi la bibliotecă: Vasile Barbu (Uzdin), Adalbert Gyuris (Germania), Peter Kneipp (Germania), Ioan Remelei (Germania), Ioan Cărmăzan (Bucureşti), Aurel Contraș (București), fam. Berschling (Germania), Sorin Braia ( America), Ionel Sporea (Canada), Rodica Gătăianțu și Emil Bojin (Germania), Elisei Rujoni (SUA), dar și alte grupuri de invitați din alte orașe (din țară sau străinătate).
 • Proiect de recuperare a unor manuscrise, documente, fotografii, etc. – necesare îmbogăţirii fondului de documentare Banatica- istorie şi cultură locală. Proiectul se derulează şi la sediul bibliotecii, deoarece aici se efectuează trierea materialelor descoperite, dobândite, cercetarea lor, scanarea, prelucrarea, etc. pentru punerea lor în valoare şi la dispoziţia celor interesaţi.
 • Program de organizarea şi conservarea colecţiilor

Sunt operaţiuni biblioteconomice deosebit de importante. De calitatea acestora depinde, în mare măsură, starea fizică a colecţiilor, uşurinţa cu care ele pot fi regăsite şi comunicate, transmise utilizatorilor. Din păcate la Biblioteca Orăşenească “Tata Oancea” Bocşa  sunt probleme şi greutăţi în acest sens, deoarece nu există suficient spaţiu  pentru a asigura documentelor condiţii optime.

Deşi cam îngrămădite, colecţiile bibliotecii sunt organizate sistematic- alfabetic, iar fondul a fost reorganizat în 2013 odată cu efectuarea lucrărilor de reparaţii şi curăţenie.

Referitor la conservarea şi procedeele de recondiţionare a documentelor, acestea au fost efectuate în mod permanent de către tot personalul bibliotecii. Au fost legate şi restaurate documente, desprăfuite şi verificate în vederea depistării agenţilor patologici.

În anul 2016 nu am eliminat nici un volum de bibliotecă deoarece nu ne-a permis timpul şi spaţiul. De altfel, ne având posibilitate de a achiziționa noi publicații, nu putem renunța la cele existente și, evident, cele mai solicitate sunt și cele mai deteriorate.

 • Prelucrarea documentelor – se face în sistem tradiţional şi se desfăşoară destul de lent deoarece nu există personal suficient şi specializat. Din păcate nu putem vorbi încă despre informatizarea serviciilor bibliotecii, pentru că nu avem nici personal, nici spaţiu şi nici bani. Documentele achiziţionate au fost luate în evidenţă, s-au atribuit 34 de poziţii în RMF, au fost prelucrate biblioteconomic şi predate spre împrumut sau aşezate la rafurile corespunzătoare.
 1. Participări la festivaluri, gale, saloane, concursuri, târguri, etc.

S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din domeniu desfăşurate la Reșița, Anina, Timişoara, Mehadia, Lugoj, Oravița, Belinț, Răcăjdia, Comloș, Sacu, Caransebeș, Băile Herculane, participarea la astfel de întâlniri fiind un bun prilej de discuţii, dezbateri şi schimb de idei, precum şi de promovare a instituţiei, a activităţii acesteia, a fondului de documente şi a unor oameni de seamă ai oraşului. Dintre cele mai importante  participări, care merită reţinute, voi aminti :

 1. Manifestările culturale organizate de Biblioteca Germană “Alexander Tietz” Reşiţa şi Forumul Democratic al Germanilor Reşiţa şi Bocşa, parteneriat care a debutat acum mulţi ani (vreo 20) şi continuă;
 2. Manifestările cultural- ştiinţifiice organizate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
 3. Festivalul “Credinţă şi lumină” organizat de Episcopia Caransebeşului;
 4. Festivalul Internaţional de Poezie organizat de Direcţia pentru Cultură Caraş-Severin;
 5. Colocviile “Reflex” (red. şef. Octavian Doclin)
 6. Manifestări socio-culturale şi festivităţi ale Centrelor de Tineret organizate sub egida Episcopiei Caransebeşului (Tabără de creaţie, premiere a participanţilor, concerte, activităţi caritative şi filantropice, etc.)
 7. Tabăra de literatură ”Colocvii banatice” ed. a III-a Anina;
 8. Tabăra de literatură de la Oravița;
 9. Întâlniri ale revistelor din Banat;
 10. Simpozioane de literatură, tradiții, folclor, de la Belinț, Oravița, Comloș și Răcăjdia.
 • Personalul din bibliotecă În anul 2016 au lucrat în bibliotecă doi angajaţi acoperind toate serviciile instituţiei, inclusiv Biblionet .

Proiecte editoriale

Deşi destul de greu, insuficienţi bani şi, mai ales, insuficient timp, şi în 2016 am reuşit să realizăm câteva din publicaţiile propuse.

Aşadar, am reuşit să menţinem revista “Bocşa culturală” anul XVII de apariţie (4 numere), am reuşit realizarea volumului IX al concursului Gânduri către Dumnezeu: creaţii literare şi artistice ale elevilor din Bocşa.; cuvânt înainte Gabriela Şerban; pref. Stela Boulescu.- Reşiţa: TIM, 2016, (seria Bocşa – istorie şi cultură); am reuşit realizarea într-un timp record (40 de zile) a unui volum dedicate memoriei istoricului Nicolae Bocșan, autori Gabriela Șerban și Silviu Ferciug, Reșița: TIM, 2016.    

 1. Serviciul contabilitate

În anul 2016 Bibliotecii Orăşeneşti “Tata Oancea” Bocşa i-a fost alocat un buget de 99.400 mii lei: 63.000 mii lei pentru cheltuieli de personal şi 36.400 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii. Din cei 99,400 lei s-au cheltuit 85.984 lei

Din cei 85.984 mii lei cheltuiți pentru bibliotecă s-au efectuat următoarele plăţi:

 • Cheltuieli de personal – 60.405 lei
 • Cheltuieli materiale – 25. 579 lei

Pentru buna desfăşurare a activităţii (deplasări, rechizite, manifestări culturale, materiale publicitare), biblioteca a atras donatori şi sponsori şi în 2016, bucurându-se de încredere din partea unor firme de succes din Caraş-Severin şi a unor oameni de excepţie.

 1. Măsuri de reglementare. Propuneri de reglementare

Cu privire la  măsuri de reglementare şi propuneri de reglementare a sistemului organizaţional al instituţiei –  două mari şi importante probleme cu care se confruntă Biblioteca “Tata Oancea” sunt:

resurse umane insuficiente ( lipsa de personal) şi spaţiu insuficient, sunt două constrângeri majore şi au implicaţii negative asupra funcţionării în bune condiţii a bibliotecii, asupra serviciilor oferite utilizatorilor şi asupra organizării şi conservării patrimoniului, iar supraîncărcarea salariaţilor cu atribuţii profesionale poate scădea eficienţa şi satisfacţia profesională. Iar aceste două probleme nu pot fi reglementate decât în baza legii.

Şi în anul 2016 scopurile prioritare  în bunul mers al activităţii bibliotecii au fost: centrarea atenţiei asupra utilizatorului, asupra serviciilor bibliotecii, asupra construcţiei de bibliotecă, asupra satisfacerilor cerinţelor utilizatorilor într-un mod profesionist,  asupra manifestărilor culturale ca mod de promovare a cărţii, a instituţiei, de cinstire a unor personalităţi şi de atragere, mai ales a tinerilor, spre lectură. Iar metodele pentru a atinge aceste scopuri au fost  variate, ele depinzând de mijloacele financiare, de calitatea resursei umane, dar mai ales de imaginaţia managerului şi puterea acestuia de a atrage sponsori și donatori, toată activitatea culturală a bibliotecii în 2016 bazându-se pe sponsori și donatori: achiziția de carte, deplasările, deratizare, materiale pentru restaurarea și legarea unor cărți, tipăriturile de promovare (felicitări, calendare, fluturași, invitații, afișe), rechizitele (pix, hârtie, etc.) și manifestările culturale, toate acestea au fost realizate în 2016 cu sprijinul unor sponsori și donatori.

Încă ne ghidăm după sloganul: biblioteca publică – kilometrul zero al comunităţii, iar, prin activitatea pe care biblioteca bocşană o desfăşoară, aceasta încă reuşeşte să se menţină în topul celor mai bune şi frecventate instituţii culturale din judeţ.

 

Reclame