Proiect editorial de anvergură

COLECŢIA BIBLIOTHECA BANATICA

În 2010, la iniţiativa directorului Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara, domnul prof. univ. dr. Crişu Dascălu, şi în parteneriat cu Editura David Press Print şi Societatea Enciclopedică a Banatului, a luat fiinţă colecţia „Bibliotheca Banatica”. În fapt, socot, că acest demers reprezintă mai mult decât o colecţie, mai degrabă este vorba de un grandios proiect editorial prin care se urmăreşte trei obiective: valorificarea manuscriselor  şi a textelor originale încă uitate prin arhive şi biblioteci; reeditarea unor lucrări de valoare din trecutul apropiat sau îndepărtat al Banatului, care din varii motive au rămas necunoscute şi publicarea scriitorilor şi cercetătorilor contemporani care îşi înclină pana scrisului spre Banat.

În complexitatea lor, reeditările cât şi publicarea unor lucrări în premieră, în ambele cazuri deci, se respectă rigorile unor ediţii critice – studiu introductiv, tabel cronologic, bibliografie, glosar, anexe etc. – şi îşi propun să ridice colbul de pe textele tipărite în vremi îndepărtate, precum şi a paginilor inedite rămase în manuscris.

Tematica colecţiei vizează, cu precădere aria umanistă din varii domenii: literatură, istorie, lingvistică, istorie ecleziastică, istoria presei, etnografie, istoria artelor, muzică, dar, deopotrivă şi literatura confesivă – memorii, jurnale, corespondenţă. Până în prezent, în cadrul programului editorial, în cei şapte ani de existenţă ai colecţiei „Bibliotheca Banatica”, au apărut 45 de volume sub semnătura marcantă a unor personalităţi ai culturii române. Îi numesc aici pe: Traian Vuia, Valeriu Branişte, Victor Vlad Delamarina, Ion Popovici Bănăţeanu, Aurel Cosma junior, George C. Bogdan, Pavel Jumanca, István Berkezi, Paul Iorgovici, Enea Hodoş, Alexandru Tietz, Iosif Bogdan etc., cât şi pe contemporanii Doina Bogdan Dascălu, Crişu Dascălu, Marcu Mihail Deleanu, Ion Marin Almăjan, Vasile Dudaş, Maria Vertan, Vasile Bogdan şi mulţi alţii.

 Dr. Ioan DAVID

UZP

Reclame